the cooperative ESCo
Open
X

build&finance. Realisatie & financiering...

In de Build & Finance fase zal Manesco het project realiseren en indien van toepassing financieren.
Bij oplevering zal worden geverifieerd of aan de vooraf vastgestelde KPI’s is voldaan.