the cooperative ESCo
Open
X

design. Ontwerp & budget..

Bij een ‘go’ volgt een Design fase waarin het technische concept, de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en het budget worden vastgesteld. Tevens wordt in deze fase desgewenst financiering gearrangeerd en het programma van eisen (PVE) voor het Energy Performance Contract bepaald. Het PVE kan ook als input dienen voor een aanbesteding. Door de opdrachtgever kan Manesco worden gevraagd een voorstel uit te brengen voor een Energy Performance Contract. De kosten van de Business case en Design kunnen worden meegefinancierd in het project.