the cooperative ESCo
Open
X

energy performance contracting.

Met een Energy Performance Contract (EPC) worden maatregelen genomen waarbij energiebesparing wordt gegarandeerd. Ten opzichte van de huidige kosten (de ‘baseline’) kan een besparing tot wel 55% worden gerealiseerd. Indien de besparing groter is dan de investering – gegeven de terugverdientijd van 7 tot 15 jaar – leidt dat tot een onmiddellijke daling van operationele kosten.

infographics_EPC_FINAL[1]